Fundacija je nastala na pobudo Boštjana Bandlja, ki ga je vodila preprosta želja – pomagati ljudem k boljšemu in polnejšemu življenju.

Namen fundacije je dobrodelen in splošno koristen, njeno temeljno poslanstvo pa je pomoč na področju:

  • zdravstvene oskrbe,
  • socialnega varstva,
  • športa,
  • izobraževanja.

Fundacija svoje aktivnosti osredotoča na večje projekte na posameznih področjih, kjer lahko s svojim prispevkom pomaga večjemu številu ljudi. Aktivni projekti so objavljeni na spletni strani, kjer je v času veljavnosti razpisa posameznikom, ki želijo prejeti donacijo, omogočena tudi oddaja vloge. Fundacija bo načrtovana sredstva v okviru projektov razporedila posameznikom, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem.

Fundacija sredstev ne nakazuje društvom ali drugim posrednikom.

Trenutno za leto 2024 ni objavljenih razpisov.

Fundacija Boštjana Bandlja

PRETEKLI PROJEKTI
November 2023

PLAČILO OSKRBNINE ZA VRTEC

9.942 družinam smo pomagali s plačilom novembrske oskrbnine za vrtec. Skupna vrednost vseh plačanih oskrbnin je bila 2.166.995,41 eur.

 
AVGUST - OKTOBER 2023

DONACIJA 20 OSEBNIH VOZIL

Po katastrofalnih poplavah, ki so v začetku avgusta prizadele Slovenijo, smo 20 posameznikom in družinam donirali osebna vozila.