Fundacija je nastala na pobudo Boštjana Bandlja, ki ga je vodila preprosta želja – pomagati ljudem k boljšemu in polnejšemu življenju.

Namen fundacije je dobrodelen in splošno koristen, njeno temeljno poslanstvo pa je pomoč na področju:

  • zdravstvene oskrbe,
  • socialnega varstva,
  • športa,
  • izobraževanja.

Fundacija svoje aktivnosti osredotoča na večje projekte na posameznih področjih, kjer lahko s svojim prispevkom pomaga večjemu številu ljudi. Aktivni projekti so objavljeni na spletni strani, kjer je v času veljavnosti razpisa posameznikom, ki želijo prejeti donacijo, omogočena tudi oddaja vloge. Fundacija bo načrtovana sredstva v okviru projektov razporedila posameznikom, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem.

Fundacija sredstev ne nakazuje društvom ali drugim posrednikom.

Fundacija Boštjana Bandlja
PLAČILO OSKRBNINE ZA VRTEC ZA MESEC NOVEMBER 2023
Več o razpisu

PRETEKLI PROJEKTI
AVGUST - OKTOBER 2023

DONACIJA 20 OSEBNIH VOZIL

Po katastrofalnih poplavah, ki so v začetku avgusta prizadele Slovenijo, smo 20 posameznikom in družinam donirali osebna vozila.

 
Oktober 2022

PLAČILO OSKRBNINE ZA VRTEC

V sklopu prvega projekta, ki smo ga izvedli v fundaciji, smo 10.317 družinam pomagali s plačilom enomesečne oskrbnine za vrtec. Skupna vrednost vseh plačanih oskrbnin je bila 1.963.306,90 eur.