Pogosta vprašanja in odgovori


Na kakšen način in kdaj bo izvedeno nakazilo oskrbnine?

Vrtci nam podatke o višini oskrbnine posredujejo prek posebne spletne strani, kjer imajo naveden seznam vseh upravičencev. Vsi vrtci so bili večkrat seznanjeni o tem, kako se lahko prijavijo na tej spletni strani in kdaj bomo izvedli nakazila. Ko posamezen vrtec vpiše podatke za vse upravičence, ki so navedeni na seznamu, ob naslednjem predvidenem nakazilu prejme na bančni račun skupni znesek.

Nakazila bomo izvedli:

  • 8. 12. 2023 za vse vrtce, ki nam bodo podatke poslali do 7. 12. 2023
  • 12. 12. 2023 za vse vrtce, ki nam bodo podatke poslali do 11. 12. 2023
  • 15. 12. 2023 za vse vrtce, ki nam bodo podatke poslali do 14. 12. 2023
  • 19. 12. 2023 za vse vrtce, ki nam bodo podatke poslali do 18. 12. 2023
  • 22. 12. 2023 za vse vrtce, ki nam bodo podatke poslali do 21. 12. 2023
  • 28. 12. 2023

Po izkušnjah iz lanskega leta vrtci zelo različno vpisujejo podatke – nekateri že takoj v prvih dneh meseca, zadnji vrtci pa šele po 20. Vsekakor pa bodo vse oskrbnine plačane.

Ali bom obveščen, ko bo oskrbnina plačana?

Na dan nakazila bomo obvestili vse vrtce, ki bodo tisti dan prejeli nakazilo. Prav tako bomo obvestilo poslali tudi vsem staršem – v obvestilu bo naveden tudi znesek oskrbnine, ki jo bomo plačali za njihovega otroka.

Dobil sem novembrsko položnico. Zakaj, če je moja vloga odobrena?

V skladu z razpisnimi pogoji bo fundacija financirala oskrbnino za november 2023, plačilo pa bo izvedeno decembra 2023, ko bodo vrtci obračunali novembrske oskrbnine. Vrtec vam bo vseeno izdal položnico, vendar bomo znesek oskrbnine poravnali mi na podlagi podatka o višini oskrbnine, ki nam ga bo posredoval vrtec.

Rojen sem pred letom 1990. Ali se lahko prijavim na razpis?

Razpis je namenjen staršem, ki so bili rojeni leta 1990 ali kasneje, zato prijava za starejše ni mogoča.

Priložil sem kopijo vozniškega dovoljenja, pa je bila moja vloga zavrnjena. Zakaj?

Pogoji za odobritev vloge so trije - prijavitelj je rojen leta 1990 ali kasneje, prijavitelj ima slovensko državljanstvo in njegov otrok obiskuje vrtec v Sloveniji. Pogoj državljanstva lahko preverimo le z osebno izkaznico ali potnim listom, vozniško dovoljenje ne zadostuje, saj lahko slovensko vozniško dovoljenje pridobijo tudi tuji državljani. Zato je v razpisnih pogojih napisano, kateri dokument je treba priložiti. Prav tako je na prijavnem obrazcu posebej izpostavljeno opozorilo, da bodo vse vloge, ki jim bo priložena kopija vozniškega dovoljenja, zavrnjene. To velja za vse prijavitelje.

Ob prijavi sem pomotoma označil napačen datum rojstva. Ali lahko to popravim?

Podatek o datumu rojstva potrebujemo izključno za to, da preverimo, če vloga ustreza razpisnemu pogoju glede starosti prijavitelja. Ker lahko podatek preverimo na osebnem dokumentu, bomo vlogo, ko bo na vrsti, vseeno obravnavali.

Koliko vlog bo odobrenih?

V skladu z razpisnimi pogoji bo odobrenih 10 tisoč vlog. Prijavitelji bodo o odobritvi obveščeni najkasneje do 25. 10. 2023.

Oddal sem vlogo in še nisem prejel odgovora, ali je vloga odobrena. Kdaj lahko pričakujem odgovor?

V skladu z razpisnimi pogoji bomo prijavitelje, katerih vloge bodo odobrene, o tem obvestili najkasneje do 25. 10. 2023.

Ali lahko prijavo oddam v vrtcu?

Prijave na razpis zbira izključno Fundacija, in sicer prek spletne strani www.fundacijabb.org. Prijave, ki bi bile podane na kakršen koli drug način, ne bodo obravnavane.

Ob oddaji vloge sem navedel ime otroka, za katerega ne plačujemo oskrbnine. Ali lahko spremenim podatek?

Na podpora@fundacijabb.org nam sporočite ime otroka, za katerega plačujete oskrbnino.

Pri oddaji vloge sem priložil samo fotografijo sprednje strani osebne izkaznice, zadnje strani nisem mogel dodati. Kako lahko pošljem še drugo stran?

V skladu z razpisnimi pogoji zadostuje kopija prve strani osebne izkaznice, zato ni treba pošiljati posebej še druge.

Moja vloga je bila zavrnjena, ker imam drugačen priimek kot na osebnem dokumentu. Ker sem se pred kratkim poročila, še nimam novega dokumenta, kaj lahko storim?

Ko boste prejeli nov osebni dokument, nam čim prej pošljite kopijo, in bomo vašo vlogo, če bo ustrezala razpisnim pogojem, naknadno odobrili. Ob pregledu vlog pa vse, pri katerih sta navedena različna podatki na prijavnem obrazcu in osebnem dokumentu, zavrnemo v skladu z razpisnimi pogoji, saj ne moremo vedeti, za kakšen primer gre.

Ali bo vrtec, ki ga obiskuje moj otrok, vplival na to, ali prejmem donacijo?

Razpis v celoti izvaja izključno Fundacija, zato vrtci niso odgovorni za zbiranje vlog in ne odločajo o tem, kdo bo prejel donacijo. Vrtci Fundaciji le posredujejo podatek o znesku oskrbnine za november 2023, ki bi ga morali sicer plačati prejemniki donacij.

Ali se lahko prijaviva oba starša?

Na razpis se prijavi eden od staršev – tisti, ki ustreza pogojem: rojen leta 1990 ali kasneje, slovenski državljan. Vljudno prosimo, naj za istega otroka ne oddata vloge oba starša.

Moja vloga je bila zavrnjena. Ali se lahko še enkrat prijavim?

Vloga je lahko zavrnjena iz dveh razlogov:

  • Podatki niso popolni ali pravilni oziroma kopija osebnega dokumenta ni dobro berljiva.
  • Prijavitelj ne ustreza razpisnim pogojem (je rojen pred letom 1990 ali ni slovenski državljan).

Če menite, da ustrezate razpisnim pogojem, se lahko ponovno prijavite na razpis.

Ali je pomembno, kdaj oddam vlogo?

Prejete vloge bomo obravnavali po vrstnem redu do porabe predvidenih sredstev. Zato predlagamo, da vlogo čim prej oddate in ne čakate do končnega datuma, saj bodo morda takrat sredstva že rezervirana in bo vaša vloga uvrščena na rezervni seznam.

Kdaj bom izvedel, če je vloga odobrena?

Odgovor o tem, ali je vloga odobrena ali zavrnjena, boste prejeli najpozneje do 25. 10. 2023.

Ali bodo vloge obravnavane po starosti staršev?

Pri obravnavi bomo sledili vrstnemu redu oddanih vlog. Pri tem so vsi starši, rojeni leta 1990 ali kasneje, obravnavani enako in ne po starosti staršev.

Ali lahko prejmem plačilo za kateri drug mesec, ne november?

Razpis velja za plačilo oskrbnin za mesec november 2023, zato plačilo oskrbnin za druge mesece ni mogoče. Donacija bo nakazana neposredno na bančni račun vrtca, ki ga otrok obiskuje.

Ali lahko prejmem plačilo na svoj bančni račun?

Vse donacije bodo izplačane izključno na bančni račun vrtca, ki ga obiskuje otrok. Izplačila na osebni račun prijavitelja/prejemnika donacije niso mogoča in ne bodo izvedena. Fundacija bo v vašem imenu neposredno vrtcu poravnala strošek oskrbnine za november 2023.

Ob prijavi ne sprejme moje davčne številke.

Prijavni obrazec samodejno preverja, ali je vpisana veljavna slovenska davčna številka. Preverite, če ste morda napačno vpisali podatek.

Kje lahko preverim, ali je moja vloga odobrena?

Stanje svoje vloge lahko vedno preverite prek povezave, ki jo prejmete v e-sporočilu, ko oddate vlogo. Do vloge lahko dostopate tudi prek zavihka »Moja vloga«, ki ga najdete v meniju desno zgoraj na spletni strani. Za dostop morate vpisati svojo davčno številko in unikatno kodo, ki ste jo prav tako prejeli po elektronski pošti.

Moja vloga je odobrena. Ali bom vseeno prejel položnico?

Vrtci bodo v decembru obračunali oskrbnine za november. Če ste sklenili pogodbo s fundacijo (sprejeli splošne pogoje in posredovali pooblastilo), bo vašo oskrbnino v decembru poravnala fundacija na podlagi podatkov, ki jih bo dobila neposredno od vrtca. Tudi če boste od vrtca prejeli položnico, bo znesek oskrbnine in prehrane v novembru (ne pa tudi morebitnih drugih stroškov, kot so tabori, interesne dejavnosti, zamudni stroški ipd.,) v vašem imenu poravnala fundacija neposredno na bančni račun vrtca.