Pogosta vprašanja in odgovori


Dobil sem oktobrsko položnico. Zakaj, če je moja vloga odobrena?

V skladu z razpisnimi pogoji bo fundacija financirala oskrbnino za oktober 2022, plačilo pa bo izvedeno novembra 2022, ko bodo vrtci obračunali oktobrske oskrbnine. Položnice, ki ste jih prejeli v oktobru, se nanašajo na oskrbnino za september, ki ni predmet finanaciranja in je fundacija ne bo poravnala.

Moja vloga je odobrena. Ali bom vseeno prejel položnico?

Vrtci bodo v novembru obračunali oskrbnine za oktober. Če ste sklenili pogodbo s fundacijo (sprejeli splošne pogoje in posredovali pooblastilo), bo vašo oskrbnino v novembru poravnala fundacija na podlagi podatkov, ki jih bo dobila neposredno od vrtca. Tudi če boste od vrtca prejeli položnico, bo znesek oskrbnine in prehrane v oktobru (ne pa tudi morebitnih drugih stroškov, kot so tabori, interesne dejavnosti, zamudni stroški ipd.,) v vašem imenu poravnala fundacija neposredno na bančni račun vrtca.

Rojen sem pred letom 1989. Ali se lahko prijavim na razpis?

Razpis je namenjen staršem, ki so bili rojeni leta 1989 ali kasneje, zato prijava za starejše ni mogoča.

Ali lahko prijavo oddam v vrtcu?

Prijave na razpis zbira izključno Fundacija, in sicer prek spletne strani www.fundacijabb.org. Prijave, ki bi bile podane na kakršen koli drug način, ne bodo obravnavane.

Ali bo vrtec, ki ga obiskuje moj otrok, vplival na to, ali prejmem donacijo?

Razpis v celoti izvaja izključno Fundacija, zato vrtci niso odgovorni za zbiranje vlog in ne odločajo o tem, kdo bo prejel donacijo. Vrtci Fundaciji le posredujejo podatek o znesku oskrbnine za oktober 2022, ki bi ga morali sicer plačati prejemniki donacij.

Ali se lahko prijaviva oba starša?

Na razpis se prijavi eden od staršev – tisti, ki ustreza pogojem: rojen leta 1989 ali kasneje, slovenski državljan.

Moja vloga je bila zavrnjena. Ali se lahko še enkrat prijavim?

Vloga je lahko zavrnjena iz dveh razlogov:

  • Podatki niso popolni ali pravilni oziroma kopija osebnega dokumenta ni dobro berljiva.
  • Prijavitelj ne ustreza razpisnim pogojem (je rojen pred letom 1989 ali ni slovenski državljan).

Če menite, da ustrezate razpisnim pogojem, se lahko ponovno prijavite na razpis.

Ali je pomembno, kdaj oddam vlogo?

Prejete vloge bomo obravnavali po vrstnem redu do porabe predvidenih sredstev. Zato predlagamo, da vlogo čim prej oddate in ne čakate do končnega datuma, saj bodo morda takrat sredstva že rezervirana in bo vaša vloga uvrščena na rezervni seznam.

Kdaj bom izvedel, če je vloga odobrena?

Če boste vlogo oddali, preden bodo rezervirana sredstva v višini 1,8 milijonov evrov, boste odgovor o tem, ali je vloga odobrena ali zavrnjena, prejeli najpozneje do 23. 10. 2022.

Če se bo vaša vloga uvrstila na rezervni seznam, boste obvestilo o morebitni odobritvi vloge prejeli kasneje. V primeru, da bo Fundacija obravnavala tudi vloge z rezervnega seznama, bo sledila vrstnemu redu prijav, donacija pa bo veljala za plačilo oskrbnine za november 2022.

Moja vloga je uvrščena na rezervni seznam. Kaj to pomeni?

Predvidenih finančnih sredstev za plačilo oskrbnine za vrtec je 1,5 do 2 milijona evrov. Na podlagi podatkov o predvideni višini oskrbnine, ki jih bodo posredovali prijavitelji ob prijavi na razpis, bodo vloge odobrene do zneska 1,8 milijonov evrov, po pravilu časa prispetja pravilne in popolne prijave. Ostali prijavitelji, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo v razpisnem roku oddali pravilno in popolno prijavo, se bodo uvrstili na rezervni seznam. Ko bo po dejanskem izplačilu oskrbnin za mesec oktober 2022 prijaviteljem, ki jim bo v prvem krogu odobrena donacija, znan točen znesek doniranih finančnih sredstev, se lahko fundacija odloči še za izvedbo drugega kroga donacij za plačilo oskrbnine v vrtcu, in sicer po vrstnem redu prijaviteljev, ki so na rezervnem seznamu – za mesec november 2022.

Na vlogi moram označiti predvideno višino oskrbnine. Vendar pa bo morda dejanski znesek višji. Ali bo plačan dejanski znesek ali le to, kar sem označil na vlogi?

Ker so zneski oskrbnin, ki jih plačujejo starši, zelo različni (odvisno predvsem od subvencije, ki jim pripada), Fundacija ob prijavah zbira tudi informativni podatek o predvideni višini oskrbnine, da lahko spremlja predvideni skupni znesek za vse prijave. Če bo vaša vloga odobrena, bo Fundacija poravnala dejanski znesek oskrbnine, ne glede na to, ali je ta višji ali nižji od tistega, ki ste ga označili ob prijavi.

Ali bodo vloge obravnavane po starosti staršev?

Pri obravnavi bomo sledili vrstnemu redu oddanih vlog. Pri tem so vsi starši, rojeni leta 1989 ali kasneje, obravnavani enako in ne po starosti staršev.

Ali lahko prejmem plačilo za kateri drug mesec, ne oktober?

Razpis velja za plačilo oskrbnin za mesec oktober 2022. Donacija bo nakazana neposredno na bančni račun vrtca, ki ga otrok obiskuje. Če bo vaša vloga uvrščena na rezervni seznam in kasneje tudi odobrena, bo izvedeno plačilo oskrbnine za mesec november 2022.

Ali lahko prejmem plačilo na svoj bančni račun?

Vse donacije bodo izplačane izključno na bančni račun vrtca, ki ga obiskuje otrok. Izplačila na osebni račun prijavitelja/prejemnika donacije niso mogoča in ne bodo izvedena. Fundacija bo v vašem imenu neposredno vrtcu poravnala strošek oskrbnine za oktober 2022.

Ob prijavi ne sprejme moje davčne številke.

Prijavni obrazec samodejno preverja, ali je vpisana veljavna slovenska davčna številka. Preverite, če ste morda napačno vpisali podatek.

Kje lahko preverim, ali je moja vloga odobrena?

Stanje svoje vloge lahko vedno preverite prek povezave, ki jo prejmete v e-sporočilu, ko oddate vlogo. Do vloge lahko dostopate tudi prek zavihka »Moja vloga«, ki ga najdete v meniju desno zgoraj na spletni strani. Za dostop morate vpisati svojo davčno številko in unikatno kodo, ki ste jo prav tako prejeli po elektronski pošti.