Politika varstva osebnih podatkov Fundacije Boštjana Bandlja

Fundacija Boštjana Bandlja, Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana ceni vašo zasebnost in v celoti sledi pravilom varstva osebnih podatkov. Smo dobrodelna ustanova s ciljem pomagati ljudem k boljšemu in polnejšemu življenju. V politiki varstva osebnih podatkov dajemo informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami 13. in 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

Nimamo imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pa lahko naslovite na nas preko elektronskega naslova: podpora@fundacijabb.org.

Kot upravljavec vaše osebne podatke pridobimo, če z nami na kakršenkoli način stopite v kontakt, praviloma na način, da se prijavite na razpis za prejem donacij. Vrste osebnih podatkov, ki jih pridobimo ob vaši prijavi na razpis, so vselej natančno opredeljene v splošnih pogojih posameznega razpisa, v katerem je opredeljen tudi rok hrambe in pravna podlaga za pridobitev in nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov za opredeljene namene. Ob prijavah na razpis pridobimo vaše osebne podatke za namen nakazila donacije (točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). V primeru podelitve donacije pa vaše osebne podatke hranimo tudi sledeč zahtevam davčnih predpisov (točka c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Če se na nas zgolj obrnete z vprašanji, pisno po pošti ali po elektronski pošti, bomo vaše tako pridobljene podatke hranili še eno leto po podaji odgovora. Kolikor bi komunikacija prerasla vprašanje in odgovor nanj, pa se podatki hranijo, dokler so potrebni za dosego namena, nadaljnja hramba pa je pogojena z naravo zadeve.

Poleg nas lahko vaše osebne podatke obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci (tipično družbe, ki nam izdelujejo in vzdržujejo spletno stran in različne aplikacije, ki jih uporabljamo za namen podelitve donacij). Pri izbiri obdelovalcev ravnamo skrbno in sledimo določbam Splošne uredbe o varstvu podatkov pri določitvi primernih ukrepov za varnost vaših osebnih podatkov.

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države.

Posamezniki imate v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Zahtevo za uveljavitev pravic podate pisno, po e-pošti, na elektronski naslov upravljavca: podpora@fundacijabb.org. Fundacija pred odločanjem o pravici preveri identiteto posameznika, odgovor pa poda v roku 1 meseca od podane zahteve, tako da ga vselej pošlje na uradni naslov bivališča. V primeru kompleksnosti zahteve, se rok za izpolnitev zahteve lahko podaljša še za 2 meseca, o čemer Fundacija posameznika obvesti in mu kratko pojasni tudi razloge za podaljšanje roka.

Pri Fundaciji lahko uveljavite naslednje pravice: pravica dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora. Slednjo pravico lahko uveljavite v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi legitimnega interesa Fundacije, zatrjujoč da ta ni močnejši od vaše pravice do varstva osebnih podatkov. Pravice uveljavite v vsebini in z omejitvami, kot so določene v Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Če Fundacija ne ugodi vaši zahtevi za uveljavitev pravice, lahko zahtevate varstvo z vložitvijo ugovora/pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 100 Ljubljana.

Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani Fundacije in velja od 19. 9. 2022.